مکان ما: بندرعباس، بعداز پل رسالت، پشت رستوران زنجیره ای QFC

طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی به مناسبت هفته پژوهش

طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی به مناسبت هفته پژوهش

ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور

    طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی به مناسبت هفته پژوهش
 ۵ میلیون ریال اعتبار                       ۷۰ درصد تخفیف

تاریخ ثبت نام: ۲۴ آذرماه تا ۲۹ آذرماه
تاریخ استفاده: ۲۴ آذرماه تا ۱۵ دی ماه

متقاضیان می توانند به سایت باشگاه مشتریان به آدرس MY.LABSNET.IR
مراجعه نموده و پس از ثبت نام در باشگاه، طرح مورد نظر را انتخاب نمایند.

بارگذاری کارت هیئت علمی و یا کارت دانشجویی الزامی است.

ترک نظر

رسالت، پشت رستوران QFC

هرمزگان - بندرعباس

09171570676

امروز با ما تماس بگیرید!

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه: 8:00 - 15:00

درخواست آزمون

info@ParsianLabs.com